1. <tbody id="ojvfy"></tbody>

    1. <progress id="ojvfy"></progress>

     在線字典 -> 在線查詢偏旁部首口字旁的字有哪些?★
     查找部首“”,共找到 759 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
     筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
     3kǒu5bà,bā,pā
     5chì5dāo,tāo
     5diāo5dīng
     5gōu,jù5
     5hào5
     5jiào5kè,kě
     5kòu5
     5lìng5
     5shè,xié,yè5shǐ
     55tái,tāi
     5tàn5yòu
     5zhào5zhǐ,zhī
     5chǐ5du ge
     5guǎ5qiú
     6ā,yā6chī
     6diào6gě,hé
     6gè,gě6hè,xià
     6hòu6
     66
     6má,mǎ,mɑ6míng
     6tóng,tòng6tù,tǔ
     66xiàng
     6xū,yù,yū6yāo
     6zhā6dòu
     6hōng6
     6máng6miē
     6xuān6
     7bā,bɑ7bài,bei
     7bǐ,pǐ7
     7chǎo,chāo7chéng
     7chuī7dāi
     7dāi,tǎi7dūn
     7é7e,ě
     7fèi7fēn
     7fǒu,pǐ7
     7gào7guō
     7hán,hàn7háng,kēng
     7hōng7hóng
     7hǒu7jūn
     77lìn
     7m7nà,nè
     7ǒu7
     7qiàng,qiāng7qìn
     7shǔn7tīng
     7tūn7wěn
     77
     77xuè
     7yā,yɑ7
     7yín7yǐn
     7yuán,yún,yùn7zī,zhī
     7jiào7qìn
     77
     7chǐ7chǒu
     7dōu7gɑo
     7jiè7
     7huō7jùn
     77wěn
     77ǒu
     77shēng
     7tūn7
     7huá7
     7xiɑn7hōng
     8ā,ɑ,hā,hē,kē8āi
     88dōng
     8duō8
     88gā,xiā
     8gā,kā8
     8gū,guǎ,guā8hāi
     8hé,hè,hú,huo,huó,huò8
     8jiù8jǔ,zuī
     8kǎ,kā8líng,lìng
     8lóng8m
     8mìng8náo,nǔ
     8ne,ní8níng
     8páo8pēi
     88rán
     8shēn8
     8tiè8wèi
     8yōu8
     8zǎ,zé,zhà,zhā8zhōu
     8zhòu8wāi
     8zhòu8
     8è8yǒng
     88
     88
     88
     88xián
     88xiāo
     8juǎn8wěn
     8pěn8píng
     8pǒu8shī
     8shì8tuō
     8tuō8yǎng
     88zuo
     8měng,mǐn9āi
     99chà,zhà
     99
     9dié,xì9duō
     9duǒ9èr
     9gē,kǎ,lo,luò9gén,hěn
     9guāng9guō
     9hà,hǎ,hā9hái,hāi,ké
     9hòng,hǒng,hōng9huá,huā
     9huī9huì,yuě
     99
     9kuài9kuāng
     9lie,liè9mǐ,mī
     9miē9mōu
     9nà,nǎ,nǎi,né,něi9nóng
     9pài9pǐn
     9shěn9táo
     9wā,wɑ9xián
     9xiǎng9xiāo
     9xiào9xiū
     9yǎ,yā9yàn,yān,yè
     9yǎo9
     99yo,yō
     9zāi9zán
     9zhǐ9zhòu
     99
     9kuā9xiōng
     9è9dàn
     9diè9è
     9huò9lǎo
     9nián9po pu ni
     99shù
     9tóng9xing
     9xuǎn9yòu
     10á,à,ǎ,ā,ɑ10ài,āi
     1010
     10chē10chī
     10chún10dōu
     10é,ó10
     1010gěng
     10gòng,hǒng10hán,hàn
     10heng,hēng10huàn
     1010
     10láo,lào10li,lī,yīnglǐ
     10lòng10
     10shā10shào
     10suō10suǒ
     10táng10
     1010xiàn
     10xiào10yàn
     10zào10zhā
     10zhé10miē
     1010liǎng
     10yuán10bei
     10zuò10zào
     10qìn10
     10pǒu10
     1010
     1010
     10hān10hào
     1010jiá
     10ge xi10liàng
     10léng10láo
     10li10liè
     10máng10mɑ si
     10qiàng10qiú
     10chuò10suī
     10dóu10
     10wǎn10
     10yòu10
     1011ǎn
     11bo,bō11chàng
     11chuài,chuò11cuì,qi
     11dàn11dìng
     11fēi11fěng
     11guō11
     11hèng11
     11hǔ,xià11jiè
     11jìn11kěn
     11lā,lɑ11lái
     11lāng11
     11lín,lìn11luo,luó,luō
     11miāo11niè
     11nuò,rě11
     1111
     11shá11shà,tì
     11shà11shāng
     11shòu11shuā
     11tān11táo
     11tuò11
     11wāi11wéi
     11xiào11
     1111zhāo,zhōu
     11zhuàn11zhuó
     1111liǎng
     11niàn11dàn
     1111
     11wèn11ái
     11pèn11
     11cǎi11cuì
     1111
     11ér11
     1111guà
     11quán11yán
     11gòu11
     1111qiāng
     11qíng11tiǎn
     11zhūn11
     1111
     11yíng11
     11huò11
     11zhuó11zhé
     12án12chā
     12chā,zhā12chì
     12chuǎn12dā,tà
     12dié,zhá12hǎn
     12hè,hē12hóu
     12huáng12huì
     12jiē12jiē
     12jiū12
     1212kuí
     12kuì12lá,là,lǎ,lā,lɑ
     1212liàng
     12lou,lóu12nán
     12pèn,pēn12shàn
     12sōu12
     1212wèi
     1212
     12xuān12yàn
     12yāo12yīn
     12yóng,yú12
     12zhōu12
     1212qiáo
     12zhé12chī
     12dān12yán
     12xián12zán
     1212
     12cān12shà
     12zhǒng12dàn
     12duó12kǎi
     12jiē12
     12huàn12
     12huàn12
     12miǎn12pɑo xi
     12qiāng12táng
     12wéi12wēi
     1212
     1212yǔn
     13á,shà13ài,ǎi,āi
     13ài,yì13áo
     13chēn,tián13chī
     13diǎ13
     1313hāi,hēi
     13hài13háo
     1313n
     13niè13pǎng
     13qiǎn,qiān,xián13qín
     13sǎng13shì
     1313
     13suō13suo
     13wēng13xiù
     13yōng13
     13áo13
     13huá13gòng
     1313suǒ
     1313qiàng
     1313
     13chái13zi
     1313
     1313
     13jiā lún13lào
     13lián13
     1313zào
     1313sɑi
     13tōng13xié
     13yáo10wāi
     14bēng14cáo
     14dē,dēi14dí,dī
     14gǎ,gā14gǔ,jiǎ
     1414huì
     14jiā14lē,lei
     1414
     14piào,piāo14
     14shī,xū14sǒu
     14sòu14tāng
     14xiān14xiāo
     14yīng14zhè,zhē
     14cháng14
     14tàn14
     14ǒu14
     14lóu14guō
     14dàn14ái
     14shān14xiào
     14chōng14jiào
     1414háo
     14jiào14jiào
     1414sāi
     14zuī14tǎn
     14xiào15cēng,chēng
     15cháo,zhāo15chuài,zuō
     15chuáng15dēng
     15é15
     15hēi,mò15jiào
     15juē15liáo
     1515ō
     15pēng15
     15qín15shā,yē
     1515
     1515xùn
     15zhǔ15zǔn
     1515pēn
     15xiāo15
     1515tān
     1515háo
     15lào15xún
     1515
     15fān15zǎn
     15chī15chù
     1515dàn
     15dào15kuì
     15huī15huī
     15tūn15lián
     15mǎi15niè
     15qiáo15rán
     1515xiè
     15yín15jué
     16ài,yì,yī16ě
     16hāo16huò,huō
     16jiào16jìn
     16jué,xué16
     1616sāi
     16shì16zào
     16zhòu16zuǐ
     16dūn16yuě
     16dāng16nóng
     16ǎi16kuài
     16yōng16xiào
     16zhān16xīn
     1616hɑ nɑ xi
     16yǎn16yīng
     1616yuàn
     17cā,chā17háo
     1717
     17xiàng17
     1717cháng
     17níng17
     17zhōu17
     17duō17làn
     17hōng17jìn
     17me17xiù
     17xun17yàn
     17yīn17zuǐ
     18áo,xiāo18me
     18yín18niè
     1818
     18xié18
     18huì18
     18liú18
     18náng18
     18yōu18zhé
     19huò19pín
     1919yàn
     1919yán
     19chèn19dàn
     1919me
     1920huān
     20jiáo,jiào,jué20rǎng,rāng
     20duǒ20lóng
     20yīng20
     20chán20chuò
     20di mi20huò
     2020
     2017hǎn
     21niè21
     21zhuàn21xiāo
     21xiāo21
     21chài21
     22náng,nāng22zá,zàn
     22chǎn22luō
     2222
     22zèng23yàn
     23jiān23lán
     24niè24zhǔ
     2424rɑ mo
     25nāng,nɑng22hǎn
     28luó   


       《新華字典》下載網址:http://www.tao9u.com/softdown.htm

        字典

       更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶口字旁的字有哪些,如有疑問請聯系我們。謝謝!


      
     Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
     軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
     日韩字幕第一页免费视频观看