1. <tbody id="ojvfy"></tbody>

    1. <progress id="ojvfy"></progress>

     在線字典 -> 在線查詢偏旁部首土字旁、帶提土旁的字有哪些?★
     查找部首“”,共找到 463 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
     筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
     34
     45shèng
     55kuɑi
     55
     5tǐng6cháng,chǎng,chɑng
     6de,dì6
     6guī6
     6kuàng6
     6wéi,xū6
     66zài
     6zhèn6dàng
     6qià6qiān
     6qiān6shɑn
     6xiɑ6
     6zhuó6zǒu
     77bǎn
     7bèn7fáng,fāng
     7fén7fèn
     7huài7jiān
     7jūn7kǎn
     7kēng7kuài
     77qí,yín
     7tān7tán
     77zhǐ
     7zhuì7zuò
     77
     77méi
     77jiá
     7jǐng7jīng
     7jīng7rǒng
     77niè
     7qǐn7tún
     7xūn7
     7zhǐ8ào
     8ào8bàn,pǎn
     8chè8chí,dǐ
     8chuí8diàn
     8gān8kě,kē
     8kūn8
     8lǒng8
     88
     8píng8
     8tǎn8tuó
     88qiū
     88dài
     88gòu
     8guà8
     88líng
     8lǒng8
     88min
     8páo8tái
     8táng8xuè
     8yǎng8zhǐ
     8zhì8zhù
     9ǎn9chá
     9chéng9
     9dàng9diàn
     9dié9dòng,tóng
     9duǒ,duǒ9ě
     99gāi
     9gòu9guǐ
     9hòu9
     9jiōng9kǎi
     9kěn9kuǎ
     9lěi9nǎo
     9shǎng9xíng
     99yán
     9yáng9yáo
     9yín9yuán
     9duǒ9bāng
     9bing9zhēng
     9chǐ9
     99duī
     99guāng
     9hɑng9
     9hóng9
     99shǒu
     9xié9yīn
     9zhào10āi
     10bù,pǔ10chéng
     10gěng10guō
     10hàn10làng
     10liè10mái,mān
     10què10shí
     1010xūn
     10yìn10yuàn
     1010běng
     1010
     1010póu
     10huɑ10xiá
     10qín10jiōng
     10juǎn10jùn
     10liè10cén
     10xiàn10xīng
     1010yǒng
     10zhé10chuí
     11ǎn11
     11dài11
     11duī11duǒ
     11duò,huī11
     1111jǐn
     1111lèng
     11lǔn11
     11niàn11péi
     11péng11pí,pì
     11qiàn11sào
     11táng11
     1111
     1111zhí
     11zhǔn11
     1111è
     11jiān11
     11guō11cǎi
     11xiàn11kūn
     11zhí11àn
     1111běng
     11chǒng11chù
     1111dōng
     11fɑng11gāng
     1111
     11quán11
     11kōng11kun
     11qīng11shen
     1111suì
     11tán11wǎn
     1112bǎo,bǔ,pù
     1212chūn
     12dɑ,tǎ12
     12dié12duàn
     12gèng12hòu
     12huāng12kān
     12léng12ruán
     12tuó12wān
     12yàn12yīn
     12jiē12cháng
     12chéng12kuài
     12bào12nǎo
     12zàng12è
     12bǎo12duī
     12è12féng
     12fēng12huán
     12huáng12jiǎn
     12jiǎng12jiè
     12jīn12lěi
     12liàn12máo
     12méi12píng
     12yìn12
     12wen12
     12xuān12yáo
     1212
     12zhèn12zhòng
     12zhuàn12zōng
     13bàng13chéng
     13gāng13
     13gōng13lǎng
     1313
     13sài,sāi,sè13
     1313táng
     13tián13wěng
     13xiè13yuán
     13xūn13kǎi
     1313
     13què13yíng
     13zhǒng13ài
     13tián13chéng
     13guō13hɑi
     1313xiàn
     1313liù
     1313péng
     13péng13shí
     1313yán
     1313yǒng
     13zhèng10yuán
     10xu14chěn
     14jìn14jìng
     14kàn14liáng
     14màn14qián
     14qiáng14shāng
     14shú14shù
     14shuàng14
     14yàn14yōng
     14huáng14
     14qiàn14zhuān
     14diàn14cháng
     1414chén
     14zhuì14
     14duò14bèng
     14biāo14
     14cuī14zhì
     1414lǒu
     1414
     14méi14ōu
     14qiǎng14shèng
     14wei14zēng
     14zhàng14zhǐ
     14zhu15ào
     15chí15cūn
     15dūn15fán
     1515qiāo
     15shàn15shàn
     15zēng15fén
     1515dūn
     1515dèng
     15tuǎn15duò
     15jiɑn15kuài
     1515
     15qiáo15tán
     15tán16
     1616lǎn
     16yōng16qiáng
     1616dàng
     16kěn16tán
     16ài16qiāo
     16xué16diàn
     16huài16jiāng
     1616
     16rǎng16
     17háo17
     1717
     17xūn17kuàng
     17dǎo17jin
     17xiàn17qiàn
     17ruán18lěi
     18wéi19
     1919tán
     19huài19ruǐ
     19yán20rǎng
     20lǒng20lǒng
     20chán20lín
     20xūn22yán
     23lěi24
     25wān  


       《新華字典》下載網址:http://www.tao9u.com/softdown.htm

        字典

       更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶土字旁的字有哪些,如有疑問請聯系我們。謝謝!


      
     Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
     軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
     日韩字幕第一页免费视频观看